The APARTMENTS company

Denne personvernerklæringen angir retningslinjene våre og beskriver hvilke opplysninger vi samler inn om våre kunder og om besøkende på våre nettsider, hvordan og hvorfor vi samler inn og bruker opplysningene, samt hvordan vi ivaretar våre kunders rettigheter og reglene i personvernlovgivningen.

Personopplysningsloven

Innsamling, lagring, sammenstilling, utlevering og annen behandling av personopplysninger er regulert i personopplysningsloven. Loven stiller bl.a. strenge krav til konfidensialitet og sikkerhet ved behandling av personopplysninger. Datatilsynet fører tilsyn med loven. «Personopplysninger» er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en fysisk person, f.eks. navn, bostedsadresse og epostadresse.

Behandlingsansvarlig

The APARTMENTS company er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Med «behandlingsansvarlig» menes i loven den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal benyttes. Det er den behandlingsansvarlige som er ansvarlig for at behandlingen av personopplysninger skjer i henhold til loven. Kontaktinformasjon til The APARTMENTS company finner du helt nederst i denne personvernerklæringen.

Hvilke typer personopplysninger behandles

Når du er kunde hos oss lagrer vi din kontaktinformasjon (inkludert navn, fødselsdato, kjønn, bostedsadresse, telefonnummer og epostadresse). Vi lagrer også e-post og annen skriftlig kommunikasjon vi mottar fra deg, inkludert tilbakemelding du gir oss vedrørende kundeforholdet ditt, vårt tjenestetilbud, vår kundeservice eller liknende.

Dersom vi mottar opplysninger fra deg i forbindelse med at du samtykker til å (i) delta i noen av våre spørreundersøkelser eller konkurranser, (ii) motta nyhetsbrev og oppdateringer, eller (iii) delta i liknende aktiviteter, lagrer vi disse opplysningene. Når du benytter deg av tjenestene vi tilbyr, blir opplysninger om bruk, navigasjon, internettforbindelse, teknisk utstyr og enheter som benyttes automatisk registrert av våre måleverktøy og tekniske logger.

Formålet med behandlingen – hva opplysningene brukes til

Kontaktopplysningene, eventuelle tilleggstjenester og opplysningene vi ellers mottar fra deg, lagres først og fremst for å kunne administrere kundeforholdet ditt og levere deg tjenestene du får fra oss. Dette omfatter bl.a. lønns- og personal- tjenester, fakturaer, håndtere betalinger og kommunisere med deg i forbindelse med ditt kundeforhold og gi deg nødvendig hjelp og nyttig informasjon. Opplysningene setter oss samtidig i stand til å kunne analysere, tilpasse og forbedre vårt tjenestetilbud og vår kommunikasjon med deg.

Opplysningene som automatisk blir registrert av våre måleverktøy og tekniske logger om bruk, navigasjon, internettforbindelse, teknisk utstyr mv. brukes også i administrasjon av kundeforholdet, men bidrar samtidig til at vi kan passe på og sikre at tjenestene hele tiden fungerer slik de skal og holder den kvaliteten de skal ha. Vi kan proaktivt løse eventuelle tekniske problemer før du merker dem, minimere risikoen for feil og hindre at noen misbruker ditt abonnement eller våre tjenester. Opplysningene setter oss også i stand til å gi deg en best mulig brukeropplevelse på de ulike tekniske enhetene du måtte benytte deg av og med skjermer av ulike størrelser. Videre lager vi statistikk og kartlegger trender for å kunne utvikle, fornye og forbedre tjenestetilbudet, tilby våre kunder ønsket programinnhold og kommunisere med våre innholdsleverandører om dette.

Hvor lenge vi oppbevarer opplysninger om deg

Vi oppbevarer personopplysningene kun så lenge det er nødvendig, ut fra de formål som er beskrevet i avsnittet ovenfor eller for å oppfylle bestemte lovkrav. Dette innebærer at lagringstiden for ulike typer opplysninger vil kunne variere. Bokføringsloven gjør at fakturaopplysninger må lagres i minst 5 år. Kontaktopplysningene har vi behov for å lagre så lenge du er kunde hos oss (og en viss periode etter dette bl.a. for å kunne yte deg best mulig service dersom du velger å komme tilbake til oss), mens vi for andre typer opplysninger (f.eks. e-poster og chatlogg fra dialog med kundeservice) kan ha et kortere lagringsbehov.

Hvem vi deler dine opplysninger med

Vårt morselskap Spabogruppen AS er leverandør og samarbeidspartner knyttet til deler av vår virksomhet og våre tjenester. Relevante opplysninger deles derfor med Spabogruppen AS til bruk for de samme formålene som beskrevet ovenfor. Også enkelte andre tredjeparter utfører tjenester på våre vegne, og hjelper oss med drift av virksomheten og levering av tjenester. Slike tredjeparter gis tilgang til relevante opplysninger til bruk for de samme formålene som er beskrevet ovenfor.

Vi inngår skriftlige avtaler med tredjeparter vi deler opplysninger med og stiller tydelige krav om å følge gjeldende personvernlovgivning, inkludert kravene til informasjonssikkerhet. den utstrekning det er pålagt ved lov eller rettslig avgjørelse eller nødvendig for etterforskning av mulige lovbrudd mot vår virksomhet vil relevante opplysninger kunne bli utlevert til offentlige myndigheter eller eventuelle andre berettigede.

Hvordan vi beskytter opplysninger vi har om deg

Vi arbeider planlagt og systematisk med å ivareta informasjonssikkerhet, og benytter så vel tekniske som organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte de lagrede personopplysningene mot uautorisert tilgang og bruk. I den utstrekning vi deler personopplysninger med tredjeparter stiller vi tilsvarende krav om informasjonssikkerhet til dem.

I forbindelse med eventuell omorganisering, restrukturering, fusjon, salg eller annen overføring av eiendeler, overfører vi opplysninger, inkludert personopplysninger, forutsatt at mottakeren godtar å respektere dine personopplysninger på en måte som er forenlig med personvernerklæringen vår.

Når vi i delingsprosessen overfører personopplysninger til land utenfor EØS og andre regioner med omfattende lover for beskyttelse av personopplysninger, sørger vi for at opplysningene er overført i overensstemmelse med denne personvernerklæringen og som tillatt ved gjeldende lover angående beskyttelse av personopplysninger.

Informasjonskapsler og sporingsbilder

Når du besøker The APARTMENTS company sine nettsider, registrerer vi automatisk informasjonskapsler (cookies), sporingsbilder og IP-adresse. Dette er små informasjonskapsler (tekstfiler) som nettsiden spør nettleseren din om å lagre på datamaskinen eller den mobile enheten. Et sporingsbilde (pikseltagg) er et usynlig merke plassert på enkelte internettsider. Disse benyttes blant annet for å se om du har besøkt nettstedet tidligere, slik at vi kan gi deg en bedre brukeropplevelse. Du kan også angi at nettleseren automatisk deaktiverer informasjonskapsler. Vær oppmerksom på at du ikke kan bruke alle funksjonene på nettstedet vårt hvis informasjonskapsler er deaktivert.

The APARTMENTS company benytter en tjeneste fra Cookieinformation AS for identifikasjon av cookies og lignende sporingskoder på våre nettsider. Dette gjør oss i stand til å identifisere hvem som mottar data fra hver enkelt cookie og dokumentere hva de mottatte dataene benyttes til. Vi overvåker hvilke script som må fjernes for å stoppe datalekkasjer fra 3. parts cookies.

Det er frivillig for de som besøker nettstedene til The APARTMENTS company å oppgi personopplysninger. Legger du igjen personopplysninger som e-post eller telefonnummer, behandler vi disse for å kunne håndtere henvendelsen din samt bygge en interesseprofil. The APARTMENTS company deler ikke dine personopplysninger med tredjeparter, kun leverandørene våre. Vi sikrer dine personopplysninger og rettigheter gjennom databehandleravtaler.

Vi samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på våre nettsider ved hjelp av Google Analytics. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker. Google Analytics henter informasjonen fra den besøkende sin nettleser og dette omfatter bl.a. IP-adresse, operativsystem, nettleserprogramvare og skjermoppløsning. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker for å forbedre og videreutvikle innhold og funksjonalitet på hjemmesidene. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvor brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Hvis du ikke ønsker at vi skal samle inn anonyme data fra deg, så kan du melde deg av denne innsamlingen på Google Analytics, eller ved å endre sikkerhetsinnstillingene på datamaskinen. Les mer om reservasjon mot Google Analytics-registrering her.

Interne søk på nettsidene

Vi benytter en intern søkemotor på nettstedet vårt, slik at de besøkende lett kan finne informasjonen de leter etter. Bruksmønsteret for søk lagres, men opplysningene kan ikke spores tilbake til den enkelte bruker.

Sosiale medier

Vi benytter ikke 3. parts cookies/leverandører til delingsfunksjonen på våre nettsider. Vi lagrer heller ikke den enkelte brukes profiler eller aktiviteter i Sosiale Medier..

Koblinger til andre nettsteder og tjenester

Nettsidene våre kan inneholde lenker til andre nettsteder og enkelte av våre tjenester kan gi deg tilgang til tjenester fra tredjeparter. The APARTMENTS company er ikke ansvarlig for slike eksterne nettsteder.

Kontaktopplysninger

For spørsmål som gjelder personvernerklæringen eller bruk av personlig informasjon, informasjonskapsler eller lignende teknologi, kan du kontakte oss på e-postadressen info@theaptco.no. Du kan også benytte følgende kontaktopplysninger:

The APARTMENTS company/ v Adm. dir.
Parkveien 21
NO 0352 Oslo
Telefon: +47 401 41 111

Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert 9. mai 2018